JSP Gruppe

Usługi pocztowe

Usługi pocztowe:

Naszego adresu używacie pod nazwą swojej firmy, do korespondencji, na wizytówkach, na broszurch reklamujacych waszą firme etc.
Odbieramy waszą korespondencje i przechowujemy ją aż do odbioru lub przekazujemy dalej, stosując sie do wcześniej ustalonych zaleceń.
Miesięczna opłata za usługi pocztowe wynosi: EUR 65,00.

Jeśli chcecie możemy również na wasze życzenie odpowiadać na wasza korespondencje, wysyłać sms-y pod podany przez was numer telefonu, wysyłać prospekty lub przetlumaczyć…